ЗА МАРИЯ МОНТЕСОРИ

Мария Монтесори е родена през 1870 г. в Италия. На 26 години тя става първата жена-лекар в страната си. След медицината, тя изучава още антропология, педагогика и психология. През 1904 година създава основите на собствена педагогика, а след 3 години открива първият Дом на детето. Постепенно започва да развива своето учение и популяризира своята методика. Тя започва бързо да печели последователи, спонсори и привърженици от цял свят. Монтесори създава училища в Европа и по света, участва в много конгреси, пише книги и статии. Заслугите на Мария Монтесори и днес са известни в целият свят. Тя е:
- учител, психолог и физик;
- първата жена-лекар в Италия във време, в което медицината е била мъжка професия;
- професор в Амстердамския университет;
- три пъти номинирана за Нобелова награда;
- портретът и е напечатан на италианските лири;
- даже и сега повече от половин век след смъртта и нейното име може да се чуе по целия свят;
- Монтесори училището е вписано в Книгата на рекордите на Гинес като най многочисленият вид училище;
От 1929 година и до днес съществува основаната от нея Международна Монтесори Асоциация (AMI).
През 2007 година целият педагогически свят чества 100 години Монтесори педагогика.МЕТОДИКАТА НА МОНТЕСОРИ

Мария Монтесори смята, че всяко дете по природа е умно и талантливо. Задачата на възрастните е просто да помогнат на детето да разкрие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света.
Затова е много важно да се създаде среда, в която детето може и иска да прояви своите индивидуални способности, да се развива и обучава в собствен ритъм.
Нейната педагогическа система се състои от три части - дете, обкръжаваща среда и педагог. Но главното във философията на Монтесори е детето. В специалната обкръжаваща среда то усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Педагогътсамо наблюдава детето и създава среда, в която детето да може да се развива.
Основната идея на метода на Мария Монтесори е в стимулирането на детето към саморазвитие. Този резултат се постига с помощта на специално подготвената среда от педагога, изхождайки от потребностите на детето. Тази среда съдържа всички необходими материали от следните области на развитие.
- Жизнена практика - упражненията имат особено значение за малките деца. Използват се материали, с помощта на които детето се учи да следи за себе си и своите вещи.
- Сензорно развитие - в областта на сензорното развитие децата могат да използват своите чувства при изучаването на окръжаващия свят. Чрез материалите, които се използват, те развиват своето зрение, усещане, вкус, обоняние, слух, а така също имат възможност да се потренират в различаването на температури, да усетят разликата в теглото на предметите и разбира се, да развиват мускулната памет.
- Езиково развитие - за детето са необходими материали, предназначени за езиковото му развитие, без което е невъзможен пъноценния му интелектуален ръст. Тук децата имат възможност да разширят своя запас от думи, да научат буквите, като използват пръстите, обхождайки грапавите букви и рисувайки ги на царевично брашно, а така също и да съставят думи, с помощта на подвижната азбука.
- Математическо развитие - работейки със сензорните материали и научавайки се да мисли логично и точно, детето без усилие свързва към математически термини добре познатите му понятия. При това, обучението по математика преминава много естествено: детето просто живее в подготвената среда, ориентирана към математиката. Тя съдържа всички необходими материали, за да може детето да научи операциите събиране, изваждане, умножение и деление, да усвои броенето - всичко това, което се счита като критерий за готовността на детето за училище.
- Естествено научно и космическо развитие - позволява да се систематизират знанията за обкръжаващата го среда, изучавайки основите по физика, ботаника, география, анатомия и други естествени науки, а така също да опознае своето място в околния свят.
- Двигателно развитие - двигателните упражнения способстват за физическото развитие на детето и му помагат да почувства своето тяло и да осъзнае своите възможности.

Девиза на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!"