ЗА НАС

НАШАТА МИСИЯ

Ние вярваме, че всяко дете е талантлива творческа индивидуалност.
Нашата задача е да създадем такива условия, че децата да развиват незaвисимост, самостоятелно мислене, уважение и висока самооценка.
Ние правим всичко, за да помогнем на детето да реализира своя творчески потенциал.
Ние уважаваме всеки малък член на нашето общество и го приемаме такъв, какъвто е.
Ние вярваме в това, че проявявайки инициатива и личен интерес в избора на материали за работа, ние отглеждаме в детето любов към обучението.
Ние представяме на детето право на избор, и така стимулираме развитието на неговата самодисциплина.
Ние вярваме в това, че децата - това са нашето бъдеще и то е прекрасно.
Родителите са част от нашия екип.
Ние сме тук, за да направим всяко дете щастливо!ЗА ПЪРВИЯ МОНТЕСОРИ ЦЕНТЪР В БУРГАС-
или за уникалния природен потенциал на детето

В Книгата за рекордите на Гинес Монтесори училището е вписано като най-често срещания вид училище. Монтесори възпитаници са известни личности, като Митеран, Бил Клинтън, създателите на Google - Сергей Брин и Лари Пейдж.
На 3 март 2009 г. в Бургас бе открит първият Монтесори център.
След откриване на Къщата на детето "Мария Монтесори", много родители ни питат за същността на Монтесори педагогиката. Как преминават занятията в Монтесори групата?
В специално подготвена, оборудвана с Монтесори материали зала, се занимават деца от различни възрасти. Подготвената среда е ориентирана към физическите и духовните потребности на детето, на неговият вътрешен мир, който се различава от света на възрастните. Тя е устроена така, че подбужда към наблюдение, дейност и преживяване... Това е същото жизнено пространство, в което детето се чувства добре, действа свободно, опознавайки природата, културата, социума, а така също формира собственото си "АЗ". По време на работата детето свободно се предвижва в подготвената среда, само избира материала, с който на него му е интересно да работи. Такава форма на организация на учебната дейност се нарича "свободна работа".
Как е структурирана подготвената Монтесори среда?
Дидактическото пространство включва в себе си няколко зони, съотношението на които се изменя в зависимост от възрастовата група. Първата зона е зона на упражнения, където детето отработва координация на движенията. В зоната на практическия живот децата се учат да се самообслужват. Сензорната зона е една от важните зони на Монтесори средата. Човек опознава света с органите на чувствата и те трябва да се развиват от най-ранно детство. В тази зона детето усвоява понятия като височина, дължина, тегло, форма, цвят и осъзнава, че съществува богато разнообразие от звукове, вкусове и аромати. За интелектуалното развитие на детето са създадени зоните математика и език. Тези зони се разширяват в съответствие с възрастта на детето.
Петата зона - това е уникалното пространство за "космическото" развитие на децата - зоната на естествените науки.
Кой е главният?
В центъра на възпитателния процес, Монтесори поставя детето, чийто природен потенциал е уникален. Всяко дете достига реализация на своите възможности по свой характерен път и със свое темпо. По природа детето е изследовател и иска да опознае всичко само - докосвайки и пробвайки го.
Монтесори изгражда педагогиката си, отчитайки потребностите на детето да изучава обкръжаващия го свят. Тя преценя ,че поставяйки детето в предварително подготвена среда и давайки му правото на избор, ще способства за неговото развитие и обучение.В-к "24 часа"